Høring om endringer i alkoholloven – Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i alkoholloven knyttet til Vinmonopolets åpningstider og regler for salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.09.2019

Vår ref.: 19/2481

I Granavolden-plattformen går det fram at regjeringen vil

  • Flytte rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager til klokken 10-16
  • Gi kommunene myndighet til å gi salgs- og skjenkebevilling i samme lokale i tilknytning til bryggeri

I høringsnotatet foreslås lov- og forskriftsendringer som følger opp disse punktene.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virskomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 13. september 2019.

Med hilsen

Elin Anglevik (e.f)
kst. ekspedisjonssjef                                Lilly Sofie Ottesen
                                                                     avdelingsdirektør

 

 

 

 

 

Departementene

Sámediggi – Sametinget

Landets fylkesmenn

Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Longyearbyen lokalstyre

 

Barneombudet

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Kompetansesentrene for rus

Konkurransetilsynet

Kreftregisteret

Landets politidistrikt

Markedsrådet

Mattilsynet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Tolldirektoratet

 

Actis

Akademikerne

Akan kompetansesenter

Anonyme alkoholikere, Servicekontoret

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

AS Vinmonopolet

Av-og-til

Blå Kors

Bryggeri- og drikkevareforeningen

Coop Norge

De norske lenker

Den norske legeforening

Det hvite bånd

Det norske totalavholdsselskap

Dråper i glasset

Egge gård

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Familieklubbene

Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap

Forbundet mot rusgift

Foreningen KAAS

Forut

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Handel og Kontor

Handelens ølsagsråd

Hanen

Hardanger Siderprodusentlag

IOGT Norge

Ivareta

Juba

Juvente

Kirkens bymisjon

Kirkens sosialtjeneste

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kreftforeningen

Kvelland vingård AS

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Landslaget for rusfri oppvekst

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lygna opplevelser

MA – rusfri trafikk og livsstil

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norbygg

Norges bondelag

Norges colonialgrossisters forbund

Norges handikapforbund

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk forening for folkehelse

Norsk helse- og avholdsforbund

Norsk narkotikapolitiforening

Norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund

Norske druedyrkere

Norske vinklubbers forbund

Norske Jernbaners Avantgard

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Norgesgruppen ASA

Rema 1000 AS

Ruralis

Rusfri trafikk og livsstil

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo)

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Små alkoholprodusenters forening

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Telemarksforskning

Ungdom mot narkotika

Unio

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)