Høring om endringer i forskrift om tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1569 om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven med sikte på redusere saksbehandlingstiden i nemnda.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.03.2016