Høring om endringer i SIS-loven

Frist: 8.11.2005

Justisdepartementet sender på høring forslag om endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS). Registrering av personer som har rømt og utvidelse av listen over gjenstander som kan registreres, er blant forslagene. (25.10)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.11.2005

  • Høringsfrist: 08.11.05. kl 12.00