Høring om endringer i utlendingsforskriften – Vilkår for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge (Informasjon om adgang til å anmode om omgjøring)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.01.2016