Høring om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Universitets- og høgskolerådet har etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet levert en utredning om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU). Utredningen sendes nå på høring for å få et best mulig grunnlag for å tildele slik senterfunksjon. Lærerutdanning skal være pilotprosjekt for slike sentra. Høringsfrist 21.12.09.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.12.2009

Universitets- og høgskolerådet har etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet levert en utredning om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU). Utredningen sendes nå på høring for å få et best mulig grunnlag for å tildele slik senterfunksjon. Lærerutdanning skal være pilotprosjekt for slike sentra.
(18.09.2009)

------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat – "Utredning om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU)" (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

Resultat av høringen: Sentre for fremragende utdanning (SFU)