Høring om forslag til endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet.

Status: På høring

Høringsfrist: 20.06.2018