Høring om forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19)

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsnotatet en midlertidig lov som gjør unntak fra krav til fysisk møte i aksjeloven, allmennaksjeloven, finansforetaksloven, revisorloven, samvirkelova, selskapsloven, statsforetaksloven og stiftelsesloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.04.2020

Departementene

 

Brønnøysundregistrene

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Regelrådet

Skatteetaten

Økokrim

 

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

 

Den Norske Advokatforening

Den norske revisorforening

Finans Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Landbrukssamvirke

Næringslivets hovedorganisasjon

Oslo Børs ASA

Regnskap Norge

Samvirkene

Stiftelsesforeningen

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes forbund

Verdipapirsentralen ASA

 

Advokatfirmaet BAHR AS

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Ernst & Young Advokatfirma AS

KPMG Law Advokatfirma AS

Wikborg Rein Advokatfirma AS