Historisk arkiv

Nyheter

Vil videreføre koronaregler om bruk av digitale møter i bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrifter som åpner for økt bruk av digitale møter foreslås nå videreført i ny midlertidig lov. Lovforslaget skal bidra til at selskaper kan avholde digitale styremøter og generalforsamlinger også etter at koronaloven utløper.

De midlertidige reglene har blitt godt mottatt av næringslivet, og tilrettelegger for at selskapene kan gjennomføre nødvendige beslutninger mens virusutbruddet pågår. Reglene er hjemlet i koronaloven, som i utgangspunktet har én måneds varighet. For å sikre økt forutsigbarhet for bedriftene, foreslår derfor regjeringen å videreføre forskriftsbestemmelsene i egen lov. Det vil også foreslås enkelte endringer basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra næringslivet, og at reglene også får anvendelse for statsforetak.

-Selskapene må en god stund fremover belage seg på å ta beslutninger i digitale møter. Samtidig har de behov for et enkelt og forutsigbart regelverk som åpner for saksbehandling i tråd med pålegg, råd og anbefalinger fra offentlige myndigheter. Det nye lovforslaget vil bidra til økt forutsigbarhet, og et klarere regelverk, sier næringsminister Iselin Nybø.

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag til ny midlertidig lov med varighet til 31. oktober 2020 som viderefører forskriftsbestemmelse. Lovforslaget skal blant annet bidra til økt forutsigbarhet for bedriftene.

Viderefører forskrifter med hjemmel i koronaloven

Hovedregelen i dagens regelverk er at selskaper skal avholde fysiske styremøter og generalforsamlinger. Den 28. mars ble det vedtatt fire forskrifter som ga unntak fra krav til fysiske møter for blant annet aksjeselskaper, stiftelser, samvirker og ansvarlige selskaper. Den 8. april ble det vedtatt forskrift som gir unntak fra krav til vedtektsbestemte frister for å avholde ordinær generalforsamling og årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak.

Forskriftene er vedtatt med hjemmel i koronaloven § 2. Koronaloven har som utgangspunkt én måneds varighet. Den er forlenget av Stortinget frem til 27. mai 2020.

Oppdatering 18. desember 2020:

Nærings- og fiskeridepartementet har 18. desember sendt på offentlig høring forslag om permanente endringer i kravene til fysiske møter i foretakslovgivningen. Forslaget innebærer blant annet at generalforsamlinger og årsmøter i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelser, samvirkeforetak og finansforetak kan gjennomføres digitalt, uten at aksjeeiere og medlemmer har rett til å kreve å delta fysisk