Høring om forslag til ny bestemmelse utlendingsforskriften § 18-14 – vilkår for fengselsstraff for ulovlig opphold

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.10.2016