Høring om forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom - vedtak om forkortet høringsfrist

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2007