I-10/2007 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Rundskriv I-10/2007 i pdf