Høring om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette en endring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2017