Høring om medvirkeransvar i aksjeselskap

Frist: 07.02.2005

Justisdepartementet sender på høring en utredning av dr. juris Magnus Aarbakke om medvirkeransvar og identifikasjonsansvar i aksje- og allmennaksjeselskapsforhold. (6.12)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.02.2005