Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om ny forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og hushold - med sikte på eventuell ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem i norsk rett

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og hushold - med sikte på eventuell ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem i norsk rett.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2020

Vår ref.: 19/1632

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og hushold - med sikte på eventuell ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem i norsk rett.

Høringsnotatet synliggjør både en variant av regelendringer som kun tar høyde for konvensjonens krav samt forpliktelser som følger av EU-direktiv ("forslag A"), og en variant med flere endringer og hvor formålet er større harmonisering med arbeidsmiljøloven ("forslag B").

Frist for å sende inn høringssvar er 15. januar 2020.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Ingrid Sandvei Francke (e.f.)
avdelingsdirektør

Marthe Elikeskog 
rådgiver

 

Adresseliste 

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeids- og veldferdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsretten
 • Finansdepartementet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderinseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmekleren
 • Samferdselsdepartementet
 • Sivilombudsmannen
 • Unio
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen