Høring om politisk fjernsynsreklame

Demokratifinansieringsutvalgets mandat ble utvidet til også å omfatte utredning av problemstillinger i tilknytning til en opplevelse av forbudet mot politisk reklame i Kringkastingsloven § 3-1 tredje ledd. Kultur-og kirkedepartementet bad i dette høringsbrevet om merknader til kapittel 8. De øvrige deler av innstilllingen ble sendt på høring av Moderniseringsdepartementet, jf . NOU 2004: 25.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.03.2005

Akademikerne

Alle departementer

Alle registrerte politiske partier:

Demokratene

Det Liberale Folkepartiet

Det Norske Arbeiderparti

Fedrelandspartiet

Fremskrittspartiet

Høyres Hovedorganisasjon

Kristelig Folkeparti

Kristent Konservativt Parti

Kristent Samlingsparti

Kystpartiet

Miljøpartiet De Grønne

Nasjonalalliansen

Naturlovpartiet

Norges Kommunistiske Parti

Norges Venstrelag

Rød Valgallianse

Samefolkets Parti/

Samfunnspartiet

Senterpartiets Hovedorganisasjon

Sosialdemokratene

Sosialistisk venstreparti

Tverrpolitisk Folkevalgte

Carat Inter-Media

DDB Oslo

Den Norske Advokatforening

Dinamo PR AS

Familie & Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Geelmuyden.Kiese AS

Handelshøyskolen BI

Høgskulen i Volda

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for medievitenskap

Kanal 5 Norge AS

Kanal24 Norge AS

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Landsorganisasjonen (LO)

Markedsrådet

McCann

Medietilsynet

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norges Markedsføringsforbund

Norsk Forbund for Lokal-TV

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk rikskringkasting

Norske Annonsørers Forbund

NORWACO

Næringslivets hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge

Post- og teletilsynet

Sametinget

Telenor Broadcast AS

TRY Reklamebyrå

TV 2 AS

TVNorge AS

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim

UPC Norge AS

Utdanningsgruppens hovedorganisasjon (UHO)

Viasat AS

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Høringsuttalelser

Senterpartiet