Høring om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i høringsnotatet forslag som er nødvendige for å kunne beregne alderspensjon fra de offentlige tjenestepensjonsordningene til personer som er født i 1954 og senere.

Status: På høring

Høringsfrist: 20.12.2017