Historisk arkiv

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet sender nå forslag til nye samordningsregler på høring. Nye regler er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1954 og senere.

Utbetalt alderspensjon fra de offentlige tjenestepensjonsordningene avhenger av hvor mye alderspensjon som folketrygden betaler ut. Samordningsreglene avgjør hvordan tjenestepensjonen påvirkes av utbetalingen fra folketrygden. 

– I dag finnes det ikke regler for hvordan offentlig tjenestepensjon skal samordnes med ny folketrygd for de som er født etter 1954. Med dette forslaget ønsker regjeringen å avklare reglene for en stor gruppe offentlig ansatte som nå nærmer seg pensjonsalderen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Kort om forslaget:

  • Hovedprinsippene i dagens samordnings­regelverk ligger fast.
  • Forslaget innebærer at det vil være samordningsfordeler også i de nye reglene.
  • Offentlig tjenestepensjon skal ved samordning levealdersjusteres på samme måte som ny folketrygd.
  • For å sikre at samordningsfordelene bidrar til å løfte kompensasjonsnivået mest for personer med lavt pensjons­grunnlag, foreslås det at et kronebeløp på 2,5 G også holdes utenom samordningen. Kronebeløpet tilsvarer et årlig beløp før levealdersjustering på i underkant av 0,2 G. 2 prosent av pensjonsbeholdningen i folketrygden skal holdes utenom samordningen.

Forslagene får full effekt for alle som er født i 1963 eller senere. For årskullene 1954–1962 vil effekten av de nye reglene gradvis fases inn. 

Offentlig tjenestepensjon

Samordningsreglene må ses i sammenheng med arbeidet for å få på plass en ny offentlig tjenestepensjon. En ny offentlig tjenestepensjonsordning vil bety at mange av dem som omfattes av forslagene i høringsnotatet delvis også får beregnet sin pensjon etter nye regler.

– Det er et godt tidspunkt å sende ut dette forslaget nå. Jeg har varslet partene om at jeg i løpet av høsten vil ta initiativ til en avsluttende prosess hvor målet er å komme frem til en løsning om ny offentlig tjenestepensjon. Det er opp til partene om vi kommer i gang igjen nå, men vi mener at vi ikke kan vente lenger, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.