Høring om sammenslåinger av tingretter

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å slå sammen følgende tingretter (lokaliseringsforslag i parentes): Aust-Telemark og Nedre Telemark tingrett (Skien), Jæren tingrett og Dalane tingrett (Sandnes), Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett (Trondheim), Modum, Eiker og Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett (Opprettholdes på hhv. Kongsberg og Hokksund) og Bergen tingrett og Nordhordland tingrett (Bergen)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.09.2015

Vår ref.: 15/4064

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å sammenslå følgende tingretter (lokaliseringsforslag i parentes):

  • Aust-Telemark og Nedre Telemark tingrett (Skien)
  • Jæren tingrett og Dalane tingrett (Sandnes)
  • Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett (Trondheim)
  • Modum, Eiker og Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett (Opprettholdes på hhv. Kongsberg og Hokksund)
  • Bergen tingrett og Nordhordland tingrett (Bergen)


Departementet har utarbeidet fem høringsnotater som er innarbeidet i ett dokument. Vi ber om at det i høringsinnspillene vises til hvilket sammenslåingsforslag som det inngis merknader til.

Høringsfristen er 5. september 2015.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på regjeringen.no/id2415141. 

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen

Jostein Haug Solberg e.f.
avdelingsdirektør

Trude Sørby Einersen
seniorrådgiver

 

Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Kriminalomsorgsdirektoratet

Domstoladministrasjonen

Høyesterett

Kommunenes Sentralforbund

Den norske Dommerforening

Dommerfullmektigforeningen

Advokatforeningen

Norges Juristforbund

Parat

Norsk Tjenestemannslag

Akademikerne

Telemark politidistrikt

Agder lagmannsrett

Aust-Telemark tingrett

Vest-Telemark tingrett

Nedre Telemark tingrett

Nedre Telemark jordskifterett

Øvre Telemark jordskifterett

Agder jordskifteoverrett

Telemark fylkeskommune

Fylkesmannen i Telemark

Hjartdal kommune

Notodden kommune

Tinn kommune

Bø kommune

Sauherad kommune

Bamble kommune

Porsgrunn kommune

Siljan kommune

Skien kommune

Drangedal kommune

Kragerø kommune

Nome kommune

Vinje kommune

Tokke kommune

Fyresdal kommune

Nissedal kommune

Kviteseid kommune

Seljord kommune

Rogaland politidistrikt

Gulating lagmannsrett

Dalane tingrett

Jæren tingrett

Sør-Rogaland jordskifterett

Lista jordskifterett

Rogaland fylkeskommune

Fylkesmannen i Rogaland

V-Agder fylkeskommune

Fylkesmannen i V-Agder

Bjerkreim kommune

Eigersund kommune

Lund kommune

Sokndal kommune

Sirdal kommune

Gjesdal kommune

Sandnes kommune

Hå kommune

Klepp kommune

Time kommune

Forsand kommune

Stavanger kommune

Sola kommune

Randaberg kommune

Kvitsøy kommune

Rennesøy kommune

Finnøy kommune

Strand kommune

Hjelmeland kommune

Haugesund kommune

Karmøy kommune

Tysvær kommune

Vindafjord kommune

Etne kommune

Sauda kommune

Suldal kommune

Bokn kommune

Utsira kommune

Sør-Trøndelag politidistrikt

Nord-Trøndelag politidistrikt

Frostating lagmannsrett

Sør-Trøndelag tingrett

Fosen tingrett

Sør-Trøndelag jordskifterett

Nord-Trøndelag jordskifterett

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Hemne kommune

Snillfjord kommune

Agdenes kommune

Oppdal kommune

Rennebu kommune

Meldal kommune

Orkdal kommune

Røros kommune

Holtålen kommune

Midtre Gauldal kommune

Melhus kommune

Skaun kommune

Klæbu kommune

Malvik kommune

Selbu kommune

Tydal kommune

Trondheim kommune

Hitra kommune

Frøya kommune

Ørland kommune

Rissa kommune

Bjugn kommune

Åfjord kommune

Osen kommune

Roan kommune

Nordre Buskerud politidistrikt

Søndre Buskerud politidistrikt

Borgarting lagmannsrett

Kongsberg tingrett

Eiker, Modum og Sigdal tingrett

Nedre Buskerud jordskifterett

Øvre Buskerud jordskifterett

Buskerud fylkeskommune

Fylkesmannen i Buskerud

Flesberg kommune

Kongsberg kommune

Nore og Uvdal kommune

Rollag kommune

Krødsherad kommune

Modum kommune

Nedre Eiker kommune

Sigdal kommune

Øvre Eiker kommune

Flå kommune

Nes kommune

Gol kommune

Hemsedal kommune

Ål kommune

Hol kommune

Hole kommune

Ringerike kommune

Jevnaker kommune

Drammen kommune

Lier kommune   Røyken kommune

Hurum kommune

Sande kommune

Svelvik kommune

Hordaland politidistrikt

Gulating lagmannsrett

Nordhordland tingrett

Bergen tingrett

Nord- og Midhordland jordskifterett

Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett

Indre Hordaland jordskifterett

Hordaland fylkeskommune

Fylkesmannen i Hordaland

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Austrheim kommune

Fedje kommune

Lindås kommune

Masfjorden kommune

Meland kommune

Modalen kommune

Osterøy kommune

Radøy kommune

Vaksdal kommune

Øygarden kommune

Askøy kommune

Austevoll kommune

Fjell kommune

Fusa kommune

Os kommune

Samnanger kommune

Sund kommune

Voss kommune

Gulen kommune

Bergen kommune

Til toppen