Høring om sammenslåinger av tingretter

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å slå sammen følgende tingretter (lokaliseringsforslag i parentes): Aust-Telemark og Nedre Telemark tingrett (Skien), Jæren tingrett og Dalane tingrett (Sandnes), Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett (Trondheim), Modum, Eiker og Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett (Opprettholdes på hhv. Kongsberg og Hokksund) og Bergen tingrett og Nordhordland tingrett (Bergen)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.09.2015