Høring - Omdanning av Norsk språkråd

Departementet inviterte våren 2004 et bredt spekter av samfunnsinteresser til å fremme synspunkter på aktuelle språkpolitiske utfordringer og på den nye institusjonen som etter planen skal avløse Norsk språkråd fra 1. januar 2005. Departementet har nå oppnevnt et interimsstyre som skal lede det videre arbeidet med å omdanne Norsk språkråd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2004

Departementene

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Abelia

ABM-utvikling

Adresseavisen

Aftenposten

Akademikerne

Apple Norge

Arbeidsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Arbeidstilsynet

Arkitekthøgskolen i Oslo

Aschehoug Forlag

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen

Bergens Tidende

Bokmålsforbundet

Brønnøysundregistrene

Cappelen Forlag

Dag og Tid

Dagbladet

Dagens Næringsliv

Dagsavisen

Danse- og teatersentrum

Datatilsynet

Den Norske Dataforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur

Det norske Arbeiderparti

Det Norske Samlaget

Det Norske Teatret

Det teologiske menighetsfakultet

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstolsadministrasjonen

Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning

Eierskapstilsynet

Familien

Firda

Fiskeridirektoratet

Folkehøgskolerådet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreldreutvalget for grunnskolen

Foreningen !les

Forskerforbundets forening for lærerutdanning

Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon

Forskningsstiftelsen Fafo

Forsvarsstaben

Forum for norsk musikk

Fremskrittspartiet

Fridtjof Nansens Institutt

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fædrelandvennen

Gyldendal Norsk Forlag

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Handelshøyskolen BI

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Helse Sør

Helse Vest

Helse Øst

Her og Nå

Hjemmet

Husbanken

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Akershus

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Tromsø

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

Høyre

IBM

IDG Norge AS

IKT Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon

Institutt for fredsforskning

Institutt for Journalistikk

Institutt for samfunnsforskning

Islamsk Råd i Norge

Ivar Aasen-sambandet

Jernbaneverket

Kanal 24 Norge AS

Kirkerådet

Klassekampen

Kommunenes Sentralforbund

Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Konkurransetilsynet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Kreativt Forum

Kredittilsynet

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kringkastingsringen

Kristelig Folkeparti

Kristent Pedagogisk Forbund

Kunnskapsforlaget

Kunsthøgskolen i Bergen

Kunsthøgskolen i Oslo

Kystdirektoratet

Kystpartiet

Landslaget for Lokalaviser

Landslaget for norskundervisning

Landslaget for språklig samling

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Luftfartstilsynet

Lærernes Yrkesforbund

Læringssenteret

Magasinett

Mattilsynet

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehøgskolen Gimlekollen mediesenter

Microsoft Norge

Miljøpartiet De Grønne

Misjonshøgskolen Stavanger

Morgenbladet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalkomiteen for Ibsen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nationaltheatret

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nationen

Nettavisen

NOPA-Forening for norske komponister og tekstforfattere

Norad

Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

Nordland

Nordlys

Noregs Mållag

Norid

Norges Bank

Norges Blindeforbund

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelser

Norges Gymnasiastsamband

Norges handelshøgskole

Norges idrettshøgskole

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Norges landbrukshøgskole

Norges Museumsforbund

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges veterinærhøgskole

Norsk Amatørteaterråd

Norsk Barneblad

Norsk Bibliotekforening

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Privatskolers Landsforbund

Norsk Designråd

Norsk Dysleksiforbund

Norsk Edipro

Norsk Eiendomsinformasjon

Norsk Elevorganisasjon

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk filmfond

Norsk filminstitutt

Norsk filmutvikling

Norsk Forbund for Fjernundervisning

Norsk Forbund for Lokal-TV

Norsk Forskerforbund

Norsk Hydro

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk Lektorlag

Norsk lokalhistorisk institutt

Norsk Lokalradioforbund

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk Lærerakademi, vitenskapelig høgskole

Norsk musikkinformasjon

Norsk Musikkråd

Norsk Måldyrkingslag

Norsk Målungdom

Norsk Ordbok

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk Oversetterforening

Norsk pensjonistforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk rikskringkasting

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skolelederforbund

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Språkforening

Norsk Studentunion

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk Telegrambyrå

Norsk Ukeblad

Norsk utenrikspolitisk institutt

NSB AS

Nynodata

Nynorsk Kultursentrum

Ny Tid

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljedirektoratet

Opera Software

Opplysningstjenesten i staten

Oversetterutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

P4 Radio Hele Norge

Patentstyret

Politidirektoratet

Posten Norge AS

Post- og teletilsynet

Riksantikvaren

Riksarkivaren

Rikskonsertene

Riksmålsforbundet

Riksteatret

Rikstrygdeverket

Rudolf Steiner-høyskolen

Rød Valgallianse

Sametinget

Samisk høgskole

Samordna opptak

Senter for Internasjonalisering av høgre utdanning

Senter for samfunnsforskning

Senter for statlig økonomistyring

Senter mot etnisk diskriminering

Senterpartiet

Se og Hør

SINTEF

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Skipsregistrene

Skolelinux

Skolenes landsforbund

Software Innovation

Sosialistisk Venstreparti

Sosial- og helsedirektoratet

Standard Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens filmtilsyn

Statens forurensningstilsyn

Statens forvaltningstjeneste

Statens helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens jernbanetilsyn

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning

Statens legemiddelverk

Statens lånekasse for utdanning

Statens medieforvaltning

Statens næringsmiddeltilsyn

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Statens Pensjonskasse

Statens strålevern

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statoil

Statsautoriserte translatørers forening

Statsbygg

Statskog

Statskonsult

Stavanger Aftenblad

Stiftelsen Miljømerking

Sun

Sunnmørsposten

Sysselmannen på Svalbard

Teknologibedriftenes Landsforening

Telenor

Toll- og avgiftsdirektoratet

TV2

TV Norge

UNINETT

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Utlendingsdirektoratet

Venstre

VG

Voksenopplæringsinstituttet

Vårt Land

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund