Høring - Omdanning av Norsk språkråd

Departementet inviterte våren 2004 et bredt spekter av samfunnsinteresser til å fremme synspunkter på aktuelle språkpolitiske utfordringer og på den nye institusjonen som etter planen skal avløse Norsk språkråd fra 1. januar 2005. Departementet har nå oppnevnt et interimsstyre som skal lede det videre arbeidet med å omdanne Norsk språkråd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2004