Høring - Oppfølgning av yrkestransportlova - nye forskrifter

Resultat: Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy, Forskrift om internasjonal person- og godstransport, Forskrift om anbud i lokal rutetransport, Forskrift om transport med ferje.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.12.2002

  • Høringsfrist: 05.12.2002

Resultat:
 
Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy, fastsatt av Samferdselsdepartementet 26.03.2003.

Forskrift om internasjonal person- og godstransport, fastsatt av Samferdselsdepartementet 26.03.2003.

Forskrift om anbud i lokal rutetransport, fastsatt av Samferdselsdepartementet 26.03.2003.

Forskrift om transport med ferje, fastsatt av Samferdselsdepartementet 26.03.2003.

Rundskriv N-3/2003 Nye forskrifter til yrkestransportlova, utgitt av samferdselsdepartementet 28.03.2003.