Høring - Politiets forvaltning av saker etter lotteriloven — overføring til Lotteritilsynet

Den 17. juni 2003 vedtok Stortinget regjeringens forslag i Ot. prp. nr. 44 (2002-2003) om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. I tråd med dette ga departementet 7. oktober 2003 Lotteritilsynet i oppdrag å vurdere konsekvensene av en eventuell overføring av oppgaver. Lotteritilsynets rapport 1.juli 2004 ble sendt på høring til berørte parter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/0169

2003/03099 AØ LKM

8.11.2004

Høring - Politiets forvaltning av saker etter lotteriloven – overføring til Lotteritilsynet

Det vises til vedlagt rapport 1. juli 2004 fra Lotteritilsynet om ovennevnte.

Den 17. juni 2003 vedtok Stortinget regjeringens forslag i Ot. prp. nr. 44 (2002-2003) om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. Lovvedtaket innebærer bl.a. at Norsk Tipping AS skal ha enerett til oppstilling av gevinstautomater fra 1. januar 2006. Lovvedtaket fører til at politiets ansvar for forvaltning av tillatelser i forhold til dagens gevinstautomater faller bort, og det fremgår av proposisjonen at politiets gjenværende forvaltningsoppgaver etter lotteriloven vil bli vurdert overført til Lotteritilsynet.

I tråd med dette ga departementet 7. oktober 2003 Lotteritilsynet i oppdrag å vurdere konsekvensene av en eventuell overføring av oppgaver. Lotteritilsynets rapport 1.juli 2004 sendes nå på høring til berørte parter før det tas stilling til de endringer som er foreslått i rapporten. Merknader til rapporten bes sendt departementet innen 20. desember 2004.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Lena Kristin Moe
rådgiver

Entreprenører:

Bingo- og Lotteriforbundet
Norsk Lotteri- og Automatbransjeforbund (NOAF) Per Rosenblad Brun
Holland bingo
Humanitære spill
Norsk Cirkus- og Tivoliforening
Norsk lokalradioforbund
Norsk lotteridrift ASA
Røde kors automatene
Samarbeidsutvalg for Norsk humanitær automatvirksomhet (SUNHA)
Tippekommisjonærens landsforening

Organisasjoner:

Bellona
Care Noreg
De 10 Humanitære AS
Den Norske Kreftforening
Dysleksiforbundet i Noreg
Flyktningerådet Frelsesarmeen
Handikappede barns foreldreforening
Indremisjonsforbundet
Juvente
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for kvinner med bekkenløsning
Landsforeningen for polioskadde
Landsforeningen for støtte ved krybbedød
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge
Motorførernes avholdsforbund
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Astma- og allergiforbund
Norges Automobilforbund
Norges Bokseforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bordtennisforbund
Norges Bryteforbund
Norges Bygdeungdomslag
Norges Døve-Ungdomsforbund
Norges Fotballforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Handikapforbund
Norges Håndballforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Ishockeyforbund
Norges KFUK-KFUM
Norges Klatreforbund
Norges Korforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Musikkorpsforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors
Norges Seilerforbund
Norges Skiforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Ungdomslag
Norges Velforening
Norges Volleyballforbund
Normisjon
Norsk Amatørteaterråd
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Musikkråd
Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norske kvinners sanitetsforening
Organisasjonen Voksne for barn
Orienteringsforbundet
Oslo Idrettskrets
Redd Barna
Redningsselskapet
Regnskogsfondet
Rådet for psykisk helse
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
SOS Rasisme
Stiftelsen Fadderbarnas Fremtid
Stiftelsen helse og rehabilitering
Stiftelsen Sofielund
Stiftelsen SOS barnebyer Norge
Ungdom mot narkotika

Andre:
Barneombudet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Helsedepartementet
Innsamlingskontrollen i Norge
Justervesenet
Justisdepartementet
Kripos
Landbruksdepartementet
Landets politidistrikt
Lotterinemnda
Norsk Forening for pengespillproblematikk
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Rikstoto
Norsk Tipping AS
Norske Trekningslister
Nærings- og handelsdepartementet
NHO
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Politidirektoratet
Private barnehagers landsforbund
Registerenheten i Brønnøysund
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sosialdepartementet
Statens Innkrevingssentral
Øst-norsk kompetansesenter

.