Høring - praktiske, ikke rettslige aspekter ved fornærmede og pårørendes møte med aktørene i straffesakskjeden

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsfrist 20.11.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2005

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert praktiske, ikke rettslige aspekter ved fornærmede og pårørendes møte med aktørene i straffesakskjeden

  • Høringsfrist: 30.10.2005