Høring - prising av generiske legemidler

Høringsfrist 25. september 2006

Helse- og omsorgsdepartementet fremmer i dette høringsnotatet forslag til endringer i lov og forskrift vedrørende fastsettingen av pris og refusjonspris, for legemidler som har generisk konkurranse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 25.09.06