Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert praktiske, ikke-rettslige tiltak for å styrke oppfølging av vitner i straffesaker

Høringsfrist: 15.11.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2006

  • Høringsfrist: 15.11.06 (saken er under behandling)