Høring - rapport om digitalradio i Norge

Arbeidsgruppen for digitalradio avga sin utredning til Kultur- og kirkedepartementet 19. desember 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.04.2006

Bilde av rapporten 'Digitalradio i Norge'