Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Rapport om organisering av stasjons- og godsterminalfunksjonen i det nasjonale jernbanenettet

Samferdselsdepartementet nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe for å vurdere organiseringen av stasjons- og godsterminalfunksjonene i det nasjonale jernbanenettet. I mandatet til arbeidsgruppen er det lagt vekt på at eierskapet til stasjoner og godsterminaler må organiseres slik at forvalt­nings­mes­sige og forretningsmessige hensyn, samt hensynet til konkurransenøytralitet ivaretas.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.01.2007

  • Høringsfrist: 29.01.07
  • Høringsfristen er utsatt til 15.02.07 ( brev 22.01.2007)

Arbeidsgiverforeningen NAVO

CargoNet AS

Connex Tog AS

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

EuroShuttle AS

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Flytoget AS

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

GM-Gruppen

Green Cargo AB

Hector Rail AB

Jernbaneverket

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Malmtrafikk AS

Miljøverndepartementet

Norsk Havneforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneklubb

Norsk lokomotivmannsforbund

Norsk Togoperatørforening

Norske Skogindustrier ASA

NSB Anbud AS

NSB AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ofotbanen AS

Statens havarikommisjon for transport

Statens jernbanetilsyn

Statsbygg

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Valdresbanen AS

Til toppen