Høring - rapport om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner

Høringsfrist 19. mai 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.05.2003

  • Høringsfrist: 19.05.2003
 
  • Høringsuttalelser blir fortløpende publisert i pdf-format
 

Resultat:

Finansdepartementet besluttet at problemstillingen bør utredes noe nærmere før en tar standpunkt til spørsmålet om iverksettelse av kontokortforskriften § 3, og ba Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og Norges Bank om en nærmere utredning.