Høring - regler om straffeutmåling

Frist 01.12.2005

Et forslag til hvilke omstendigheter som skal trekke i formildende og skjerpende retning ved straffeutmåling, er nå sendt på høring. Som et middel til å skjerpe reaksjonen for de alvorligste lovbruddene, foreslås endringer i reglene om prøveløslatelse. (06.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2005

  • Høringsfrist: 01.12.2005