Høring - Regulering av timetallsøkning på grunnskolens småskoletrinn — informasjon og høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 22.03.04