Høring - Regulering av timetallsøkning på grunnskolens småskoletrinn — informasjon og høring

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 22.03.04