Høring - Revidert utkast til europarådsrekommendasjon om rett til korte reportasjer fra viktige begivenheter omfattet av eksklusive formidlingsrettigheter

Kultur-og kirkedepartementet har lagt ut til høring, utkast til en europarådsrekommendasjon om ulike mediers rett til å bringe korte reportasjer fra viktige begivenheter som er omfattet av eksklusive formidlingsrettigheter. Utkastet har blitt justert siden forrige høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/02437 ME/ME3 ASK:elt

29.03.2005

Revidert utkast til europarådsrekommendasjon om rett til korte reportasjer fra viktige begivenheter omfattet av eksklusive formidlingsrettigheter

Vi viser til tidligere høringer 2. juli 2003 og 5. februar 2004, av utkast til en europarådsrekommendasjon om ulike mediers rett til å bringe korte reportasjer fra viktige begivenheter som er omfattet av eksklusive formidlingsrettigheter. Utkastet har blitt justert siden forrige høring. En rekommendasjon er ennå ikke vedtatt. Et revidert utkast skal drøftes på nytt 19. og 20. april i ei arbeidsgruppe som er nedsatt for dette formålet. I den forbindelse ønsker departementet innspill til det foreliggende utkastet, som grunnlag for utforming av en norsk posisjon til forslaget.

Vedlagt følger foreliggende rekommendasjonsutkast. Endringene som er foretatt i forrige utkast er markert. Vedlagt følger også en samling av innspill fra enkelte land og berørte organisasjoner til forrige rekommendasjonsutkast.

Tidligere innspill fra norske aktører kan finnes på departementets hjemmeside på http://odin.dep.no/kkd/norsk/aktuelt/hoeringssaker/p30003299/043061-080070/index-dok000-b-n-a.html

Vi ber om at eventuelle merknader sendes elektronisk til departementet på postmottak@kkd.dep.no så snart som mulig og senest innen onsdag 13. april.

Med hilsen

Øyvind Christensen e.f.avdelingsdirektør

Åsta Skre
underdirektør

Vedlegg:

Rekommendasjonsutkast av 30. september 2004

Samling av 24. september 2004 av innspill til forrige rekommendasjonsutkast

Justisdepartementet

Familie & Medier

Institutt for journalistikk

Kanal24

Kringkastingsringen

Mediebedriftenes Landsforening

Norges idrettsforbund

Norsk Forbund for Lokal-TV

Norsk Journalistlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

NRK

NTB

P4 Radio Hele Norge

Radio 2 Digital

Telenor Broadcast

TV 2

TVNorge

.