Høring - Revidert utkast til europarådsrekommendasjon om rett til korte reportasjer fra viktige begivenheter omfattet av eksklusive formidlingsrettigheter

Kultur-og kirkedepartementet har lagt ut til høring, utkast til en europarådsrekommendasjon om ulike mediers rett til å bringe korte reportasjer fra viktige begivenheter som er omfattet av eksklusive formidlingsrettigheter. Utkastet har blitt justert siden forrige høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2005