Høring - Tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) m.m.

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring spørsmålet om Norge skal tiltre Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) og dermed bli medlem i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Høringsfrist er 6. oktober 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2006