Høring - tjenesteordning for proster og menighetsprester

Formålet med de foreslåtte endringene er å legge til rette for bedre ledelse av prestetjenesten, for derved å gi både bedre tjenestevilkår for den enkelte prest og en best mulig prestetjeneste for den enkelte menighet. Ny tjenesteordning vedtatt fra 1. juli 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.11.2003