Høring - UNCITRALs forslag til ny konvensjon om stykkgodstransport

Høringsfrist: 16.04.2004

Et forslag til ny konvensjon om stykkgods-transport, som er utarbeidet av UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), sendes nå på høring.(27.02)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2004

  • Høringsfrist: 16.04.2004