Høring — utkast til endring i helseforetaksloven og utkast til forskrift om regnskapsføring av anleggsmidler overtatt av regionale helseforetak og helseforetak ved etableringen

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 09.12.04

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 09.12.04