Høring - Utkast til endringer i åndsverkloven og lov om avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.)

Regjeringen foreslår at opphavsmannen til et kunstverk skal ha vederlag ved profesjonelle videresalg av originaleksemplarer av verket (følgerett).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2006