Høring - Utkast til endringer i åndsverkloven og lov om avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.)

Regjeringen foreslår at opphavsmannen til et kunstverk skal ha vederlag ved profesjonelle videresalg av originaleksemplarer av verket (følgerett).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2006

Departementene og statsministerens kontor

ABMU (arkiv/bibliotek/museum)

Akademikerne

Antipiratgruppen i Norge

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO-Billedkunst opphavsrett i Norge

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den Norske Forleggerforening

Det norske komponistfond

Elektronisk Forpost Norge

Fond for lyd og bilde

Fond for utøvende kunstnere

FONO, Foreningen norske plateselskaper

Forbundet Frie Fotografer

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører

GRAMART

GRAMO

Handel- og Servicenæringens hovedorganisasjon

IFPI Norge

IKT-Norge

Kopinor

KS

Kunstnernes Hus

Landsforeningen norske malere

Landsorganisasjonen

LINO – forvaltningsorganisasjonen

Magasin- og Ukepresseforeningen

Mediebedriftenes Landsforening

Musikernes fellesorganisasjon

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet for kunst

NAViO

NOPA

Norges Fotografforbund

Norges Kunst- og Antikvitetshandleres Forening

Norges Museumsforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norsk Artistforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Norsk forbund for Lokal-TV

Norsk Forening for opphavsrett

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk komponistforening

Norsk Kritikerlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk musikkforleggerforening

Norsk Skuespillerforbund

Norske Antikk og Brukthandleres Forening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske AV-sentralers landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, NBU

Norske Bildebyråers Forening

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske film- og tv-produsenters forening

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Industridesignere

Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer

Norske Kunstforeninger

Norske Kunsthåndverkere

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

Norske tekstilkunstnere

NORWACO

NRK

Næringslivets hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Samisk Kunstnerråd

Stiftelsen Fotogalleriet

Tegnerforbundet

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

UBON, c/o advokatfirmaet Lassen & Ricard

Unge Kunstneres Samfund

UPC Norge AS

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund