Høring — Utkast til forskrift om delvis innlemming av forsvarets høyskoler under lov om universiteter og høyskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 21.11.05

Høringsbrevet i pdf-format

Høringsnotatet i pdf-format

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html