Høring - Utkast til forskrift om fastsetting og endring av oppfostringsbidrag etter lov om barneverntjenester

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.06.2006

  • Høringsfrist: 09.06.06