Høring - Utkast til forskrift om godskriving av høyere utdanning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 18.01.06
  • Nytt i høringssaken: