Høring - utkast til forskrift om innsyn i aksjeeierbok og aksjeeierregister

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2003

  • Høringsfrist: 15.09.2003