Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til forskrift om innsyn i aksjeeierbok og aksjeeierregister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2003

  • Høringsfrist: 15.09.2003

Vår ref.:

HøringsinstanserHøringsnotat

Deres ref

Vår ref

Dato

200302210-5/GBS

27.06.2003

Høring - utkast til forskrift om innsynsrett i aksjeeierbok og aksjeeierregisteret

Med dette sender Nærings- og handelsdepartementet forslag til forskrift om innsynsrett i aksjeeierbok og aksjeeierregisteret på høring. Forslaget følger vedlagt og ligger også på NHDs hjemmesider på Odin: www.dep.no/nhd. Forskriften vil erstatte forskrift fastsatt av Handelsdepartementet 4. november 1976 som fortsatt gjelder, jf. overgangsregler i aksjeloven og allmennaksjeloven, og foreslås hjemlet i hhv. aksjeloven og allmennaksjeloven.

Høringsuttalelsene sendes Nærings- og handelsdepartementet, Avdeling for næringsregulering og skipsfart, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo innen 15.september 2003. Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg til papirversjon oversendes på e-post til postmottak@nhd.dep.no. En liste over adressatene til dette brevet følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene selv forelegger lovforslaget for relevante underliggende organer og organisasjoner som ikke står på høringslisten.

Spørsmål kan rettes til Geir Sætre, gbs@nhd.dep.no / telefon 22246684, og Elisabeth Berger, elb@nhd.dep.no / telefon 22246678.

Med hilsen

Elisabeth Berger (e.f.)
underdirektør

Geir Bj. Sætre
Seniorrådgiver

Departementene

Aksjonærforeningen i Norge

Advokatfirmaet BAHR

Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund

Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech

Advokatfirmaet Wikborg & Rein

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norsk Presseforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Regjeringsadvokaten

Verdipapirsentralen

Kommunal- og regionaldepartementet – ingen merknader

Regjeringsadvokaten – ingen merknader

Landbruksdepartementet – ingen merknader

Brønnøysundregistrene – ingen merknader

Helsedepartementet – ingen merknader

Barne- og familiedepartementet – ingen merknader

Samferdselsdepartementet – ingen merknader

Kultur- og kirkedepartementet – ingen merknader

Justis- og politidepartementet – ingen merknader

Arbeids- og administrasjonsdepartementet – ingen merknader

Utdannings- og forskningsdepartementet – ingen merknader

Forsvarsdepartementet – ingen merknader

Arbeidsgiverforeningen NAVO – ingen merknader

Utenriksdepartementet – ingen merknader

Den norske revisorforening – ingen merknader

Datatilsynet (pdf-format)

Den Norske Advokatforening

Finansnæringens hovedorganisasjon

Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. (pdf-format)

Norsk Presseforbund

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (pdf-format)

Kredittilsynet (pdf-format)

Norsk Presseforbund (pdf-format)

Verdipapirsentralen (pdf-format)

Finansdepartementet (pdf-format)

Til toppen