Høring - Utkast til forskrift om periodisering av merverdiavgift på vederlag fra det offentlige mv.

Resultat: Forskrift av 3. september 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 03.07.03
  • Sendt på høring 03.04.2003