Høring — Utkast til forskrifter om tvangsmulkt ved brudd på meldeplikt til Foretaksregisteret og Enhetsregisteret

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2004

  • Høringsfrist: 18.05.2004