Høring — Utkast til forskrifter om tvangsmulkt ved brudd på meldeplikt til Foretaksregisteret og Enhetsregisteret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2004

  • Høringsfrist: 18.05.2004