Høring — utkast til forskrifter om utvidet registrering av utleggsforretninger i Løsøreregisteret

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist 15.10.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2006

  • Høringsfrist: 15.10.2006