Høring — utkast til forskrifter om utvidet registrering av utleggsforretninger i Løsøreregisteret

Frist 15.10.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2006

  • Høringsfrist: 15.10.2006