Høring - Utkast til IKT-strategi for justissektoren 2004-2007

Frist: 10. mars 2004

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et stadig viktigere virkemiddel i Justis- departementets innsats for å realisere sentrale mål for justissektoren. Utkast til IKT-strategi sendes nå på høring i justissektoren.(16.01)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 10. mars 2004