Høring - utkast til ny forskrift til lov om frittståande skolar

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2004