Høring - utkast til ny forskrift til lov om frittståande skolar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2004