Høring - utredning om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten

Frist: 01.10.2004

Justisdepartementet sender på høring utredning om forenkling og effektivisering av nødmelde-tjenesten. (27.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2004

  • Høringsfrist: 01.10.2004