Høring - Utvikling og implementering av European Credit Transfer System for Vocational Education and Training (ECVET)

Kunnskapsdepartementet viser til det vedlagte arbeidsdokument fra Rådet for den Europeiske Union.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.03.2007

  • Høringsfrist: 14.03.2007

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet sendte 30. mars 2007 sin høringsuttalelse til Europakommisjonen. Lenke til uttalelsen finnes i menyen på høyre side.