Høring - Vedrørende nye regler for kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Høringsfrist: 1. juli 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.07.06