Høring - York-Antwerpen-reglene 2004

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist 14.05.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.05.2005

  • Høringsfrist: 14. mai 2005