Høring av forslag om forlengelse for unntak fra forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring et forslag til endring i PD-forskriftens § 8 femte ledd. Departementet foreslår å utvide muligheten for unntak fra kravet om lukket levering av fisk med mistanke om eller påvist PD ved kapasitetsproblemer på brønnbåter fram til 1. juli 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2020

Vår ref.: 20/7804

Høringsbrev.pdf

Agder fylkeskommune

Bellona

Den norske veterinærforening

Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kystrederiene

Kystverket

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Nettverk for fjord- og kystkommuner

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norske Lakseelver

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Tekna fiskehelseforeningen

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Veterinærinstituttet

WWF-Norge