Høring – en mer fleksibel pliktordning – endring av forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om å gjøre bearbeidelsesplikten mer fleksibel for å legge til rette for økt tilgang av råstoff til fiskeindustrien og for å bidra til økt bearbeidelse av fisk. Forslaget omfatter også en vurdering av definisjonen av bearbeidelse. (NB! Høringsfristen er utsatt til 20. september 2021)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.09.2021

Vår ref.: 21/4489

Høringsbrev

Berlevåg kommune

Bø kommune

Båtsfjord kommune

Det norske maskinistforbund

Finans Norge

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Hadsel kommune

Hammerfest kommune

Landsorganisasjonen i Norge

Lebesby kommune

Lerøy Seafood  Group  ASA

Lofotrådet

Nergård AS

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Pelagisk Forening

Personvernkommisjonen

Regelrådet

Sametinget

Senja kommune

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Skjervøy kommune

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA